Träning

Längdåkningen är ett skolämne som eleverna får betyg i. Eleverna på Gällivare skidgymnasium har träning på schemat fyra dagar i veckan, tre halvdagar och en heldag.

Träningen som genomförs på skoltid genomförs gemensamt med tränare på plats. Utöver detta planeras ytterligare individuell träning och tävlingar in i träningsplaneringen. Ett stomprogram för kommande träningsveckor tas fram inför varje ny fyra-veckorsperiod. Träningen individanpassas utifrån individuella träningssamtal som genomförs varje- till var fjärde vecka. Allt utifrån elevernas önskemål och behov. Under försäsongen står två fasta fartdagar på schemat. Teknikträning är ett återkommande inslag, som följs upp med filmning och teknikanalys.