Material / Vallning

Nu på Torsdag mellan kl. 12:30 – 14:30 kommer Matias Berglund från landslaget och föreläser om material/vallning. Åk 1-2 kör Tjautjastest direkt efter föreläsningen.

Senaste inläggen