Samling på skid klockan 18.00 inför den traditionella balskjutsen med skidisbussarna.