Crosspass

Dag 1 av hemmalägret bjöd på en vacker klar dag. Vi banläggare av ”vintermultisporten” kände att det blev lyckat att sätta en topptur upp till Åke-på-toppen/Dundrets toppstuga som första moment. Efter 500 höjdmeter ren njutning på hårda perfekta klassiska spår väntade en magnifik utsikt då en guldig sol bestämt ville visa sig och kasta rosa […]