Måndagsträning
Vecka Aktivitet Tränare Uppvärmning/Styrka 20min
38 Fotboll m. Övn Anders Vendela & Matilda
40 Spänst/Explosivitet Daniel Vilma & Johanna
42 Simning Lisbeth Lisbeth
46 Innebandy m. Övn Tommy Kalle & Elias
48 Racketsport Anders Erik & Edvin
50 Basket m. Övn Daniel Emil & Joel
2 Handboll + Rörlighet Tommy Emma & Ottilia
4 Lekar Anders Simon & Anton M
6 Spänst/Explosivitet Daniel Maria & Nelly
8 JSM-läger?
12 Bollsport Triathlon Tommy Maja & Johanna
14 Uppsamlingstillfälle Daniel Anton L & Andreas
16 Uppsamlingstillfälle Tommy Alva & Vendela
18 Simning/Livrädd Anders/Lisbeth Emil & Vilma
20 Önskemål elever? Daniel el. Tommy Kalle & Erik
22 Dans Anders Ingen Uppv/Styrka

Obs! Plats: Gunillahallen Tid: 18:00